Mossel Bay, Western Cape

Email Us

marinette@fynbosheights.co.za

Call Us

044 693 0162/079 961 7407

Find Us

c/o Apiesdoring Str & Casino Rd, Heiderand Ext. Mossel Bay

Inligting

Die feit dat Fynbos Hoogte ‘n nie-winsgewende Rotariër projek is, maak al die verskil in vergelyking met ander aftreeoorde.

Die uitstaande kenmerk is dat die Rotariërs betrokke bly by die bestuur van die oord, selfs nadat die projek voltooi is.  Hulle tree te alle tye in belang van die oord en sy inwoners op deur byvoorbeeld heffings so laag moontlik te hou maar steeds ‘n volhoubare aftreeoord te bedryf.

Rotariërs bestuur self die siekeboeg en stel self die personeel aan om hoë standaarde van sorg te handhaaf.

Die siekeboeg is reeds sedert Julie 2017 in bedryf en word verder vergroot met enkelkamers met eie badkamers.

Daaglikse etes word aangebied deur Western Cape Caterers .

Bouwerk van gehalte word gelewer deur ‘n boukontrakteur, Tretsom Bouers, wat reeds verskeie aftreeoorde vir die Rotariërs gedoen het

Verkope

 • Eietitel wooneenhede met kaart en transport aan eienaars. Registrasie vind plaas op die erfgedeelte.
 • Die boukoste van die koopprys is betaalbaar by aanvang van die bouproses. Oordragskostes is ingesluit in die koopprys.
 • Ingeslote by die kooprys is:
  • Solar-geyser stelsel
  • 1000 liter watertenk
  • Plaveiselpaadjie rondom die huis asook motor oprit
  • Gras geplant
 • Kopers moet 55 jaar en ouer wees om ‘n eenheid te bewoon, maar mag jonger wees wanneer hulle wil koop

Heffings

 • Die basiese heffings is gekoppel aan huisoppervlakte. Tarief R13.50 per vk m per maand
 • Siekeboeg heffing: R220.00 per persoon per maand (verpligtend vir alle inwoners)
 • Basiese Kombuis Heffing: R160.00 per persoon per maand. Inwoners is verplig om 12 etes per persoon per maand te neem. Gesubsidieer en huidig: R55.00 per ete – Sondae ingesluit = R660 pp pm (2x persone = R1,320 pm)
 • Eenmalige siekeboeg intreefooi ten bedrae van R5 000.00 per persoon. Betaalbaar met eerste heffingsrekening.
 • Gesondheidsorg Sentrum Okkupasie: R8,100.00 pp per maand (Pro rata: R270.00 per dag)
 • Inwoners is verantwoordelik vir eie elektriesekrag (pre-paid), waterverbruik en munisipale belasting.

Huisplanne en Pryssamestelling

 • Verskillende plan opsies is beskikbaar. Kleiner planne kan op groter erwe geplaas word. Bestaande standaard planne kan deur die koper verander word en sal gratis deur die argitek gedoen word.
 • Huispryse bestaan uit: Erf prys plus boukoste (oordragskoste ingesluit)
  • Die erf prys sluit in alle ander kostes soos infrastruktuur, omheining, bou-en toerus van dienssentrum en siekeboeg, aankoop van bussie, ens.
 • Betalings geskied via die trustrekening van die oord se prokureurs – Herbie Oosthuizen & Assosiate.
 • Registrasie vind plaas op die erfgedeelte.
 • Boukoste is betaalbaar wanneer met bouwerk begin word.
 • Rente word verdien op die trustrekening vir koper se verdienste.

Beskikbaarheid

Fase 1 en 2 is uitverkoop

Fase 3 (laaste fase) verkoop vinnig. Daar is ongeveer 30 beskikbaar van die totale projek van 197 eenhede.

Kontak: Marinette Smith vir verdere inligting: 079 961 7407

Van Uitstel kom Afstel!

Maak kontak terwyl eenhede beskikbaar is!